4. Метод приступа медијуму

Metodi pristupa transmisionom medijumu

statički ( FDM i TDM ) i dinamički ( ALOHA , CSMA , mreže sa žetonom…)

1) FDM – Svakomkorisniku se dodeljuje odgovarajući deo frekvencijskog opsega

2) TDM- n -tivremenski segment (slot) dodeljen n- tom korisniku

3) ALOHA – Svaki korisnik pristupa kanalu kada ima podatke spremne za slanje,ne ispitujući da li je kanal već zauzet. ukoliko ne dobije potvrdu o uspešnomprijemu podataka od odredišne stanice predajna stanica će ponovo poslatipodatke.

4) CSMA Carrier Sense MultipleAccess (višestrukipristup sa osluškivanjem nosioca) – kada stanice žele da šalju podatakispituje (osluškuju) da li je neko zauzeo transmisioni medijum. Ako jetransmisioni medijum zauzet, stanica čeka da se on oslobodi. Ako je slobodanodmah započinje slanje. Ukoliko dve ili više stanica istovremeno počnu da šaljupreko slobodnog transmisioni medijuma, dolazi do sukoba.

5) CSMA / CD Carrier Sense Multiple Access with Collission Detection (osluškivanjenosioca, višestruki pristup i otkrivanje sudara)široko je rasprostranjen ulokalnim računarskim mrežama. Pripada podsloju za pristup transmisionom medijumu( MAC – Medium Access Control ).

ISO - OSI model

Ako je medijum slobodan, poslati ram, u suprotnom preći na 2. tačku;

2. Ukolikoje medijum zauzet nastaviti sa osluškivanjem dok se kanal ne oslobodi, a ondaodmah poslati ram;

3. Ukolikose detektuje kolizija za vreme slanja, treba poslati kratak signal„upozorenja Jamming ;

4. Posle slanja signala upozorenjatreba sačekati proizvoljno vreme koje se izračunava pomoću algoritma za kašnjenje.Zatim treba ponovo probati sa slanjem rama. U prvih deset pokušaja vreme kašnjenjase duplira a u sledećih šest pokušaja se ne menja. Posle šesnaest neuspelihpokušaja da pošalje ram stanica odustaje i obavešta va više slojeve o grešci.

clip_image002

t0 – stanica S1 započinje sa slanjemrama upućenog stanici S4

t 1 – S1 i S3 su spremne da započnu slanje. S 2 detektuje da je kanal zauzet (u toku je slanje) i odlažesvoje slanje. S3 nije detektovala da S1 već šalje svoj ram i ona započinje saslanjem.

t2 S3 otkriva da je došlo do kolizije iprestaje sa slanjem.

t3 Efekat kolizije se prostire natragdo S1 koja ga otkriva

i obustavlja slanje svog rama.

Advertisements